Foreningshuset Slitu

De første tanker og ideer om å bygge et nytt forsamlingslokale på Slitu, startet så tidlig som 4. april 1919. Daværende forsamlingshus, Grisehytta, var forfalt. Navnet kom fra et nedrevet grisehus hvor bordkledningen ble brukt til gjenoppbygging. Fra 1925 til 1931 ble Nordeng brukt som festlokale.

Noen lokale bønder kom sammen og ble enige om å skjære ekstra tømmer. Etter hvert gikk de til innkjøp av tomt fra Slitu gård. Et aksjelag ble stiftet, og med stor dugnadsånd ble Bøndenes Hus bygget og sto ferdig i 1931 med en prislapp på totalt Kr. 17.508,71. I protokollen står det at innvielsesfesten ble avholdt 24. februar 1932, med 300 personer tilstede, og de fikk inn kr. 257,-.

Bøndenes Hus har vært flittig brukt opp gjennom åra, med et avbrekk fra 1942-1945. (Den perioden ble det mest brukt av de som da hadde makten.) Lokale foreninger avholdt dansefester, juletrefester, teateroppsettinger, dansekurs, ungdomsmøter m.v.

Etter hvert meldte det seg et stort behov for vedlikehold, noe som naturlig nok kostet penger.  I 1969 startet ideen om å få aksjene overført til stedets foreninger. Det ble en drakamp som varte 10 år, men endelig kunne Slitu idrettsforening, Ungdomslaget Fram, Slitu Vel, Gammeldansens Venner og Fotballens Venner ta over 19. april 1978, og renovasjon og påkostninger, bl.a. bygging av toaletter kunne starte.

I løpet av de neste 10 årene, trakk 3 foreninger seg ut, og fra 1988 har Slitu I.F. og Gammeldansens Venner (nå Slitudansen) stått som eiere. Nytt kjøkken og påbygg til store sal ble satt opp, og alt var «fullkomment».

Så skjedde det tragiske i mars 2011 at vårt kjære forsamlingshus brant ned. Men – ut av asken reiste det seg et nytt og moderne praktbygg med topp utstyr som Internett, Power Point fremviser, stort lerret som egner seg godt til kurs og konferanser, moderne kjøkken m.m. Foreningshuset er svært populært og leies ut til bryllup, konfirmasjoner, minnestunder, jubileer m.m. Slitudansen, Trømborgdansen og Klubb 85 er faste leietakere foruten Kom og Dans, som har kurskvelder hver uke.

Det er også egen vaktmesterleilighet i 2. etasje + noe ubrukt areal. Foreningshuset har eget styre, som har ansvar for driften, med 4 representanter fra hver eier.