1. Lokalet kan leies til pynting dagen før arrangement, dersom det er ledig. Ellers pynting leiedagen fra kl. 13.00.
 2. Lokalet skal være ryddet påfølgende dag innen kl. 11.00. etter følgende regler:
  a) Bord og stoler skal være rengjort og satt på plass
  b) Gulvet i salene, inngang, toaletter og kjøkken skal være rene for søppel og synlig skrot!
  c) Alt kjøkkenutstyr skal være vasket og satt på plass på rett sted.
  d) Alt avfall skal sorteres og legges på rett sted i søppelbod. Dårlig sortering som medfører ekstra arbeid for utleier vil bli fakturert med kr. 500,-
  e) Det er leietagers ansvar at rydding blir utført som beskrevet
  f) Glass, service og utstyr som blir skadet/ødelagt under arrangementet må erstattes av leietager.
  Se egen liste på kjøkken. Dersom dekketøy, fat, boller med mere blir fjernet fra Foreningshuset, blir dette fakturert med kr. 350,- pr del.
  g) Det er ikke tillatt å spikre, tape, bruke tegnestifter, eller lignende i vegger og tak
 3. Leietager må være over 20 år
 4. Ved off. arrangement, hvor det kreves, skal det være minst 10 egne vakter. Vaktene skal ha vaktbind, vester eller tilsvarende. Vaktliste med navn og tlf.nr leveres utleiekontakt 14 dager før arrangement. Et slikt arrangement bør varsles og godkjennes av politiet. For slike arrangement vil det bli krevd et depositum på kr. 6000,-
 5. Leietager har ansvar for at røykeloven følges.
 6. Det skal ikke fjernes utstyr fra Foreningshuset uten at dette er godkjent
 7. Alle arrangement skal være avsluttet før kl. 01.00. fredag og kl. 02.00. lørdag. Låsing avtales med utleier.