Utleiepriser

Nye priser gjelder fra 1 januar 2023
Leie fredag/lørdag eller søndag kr. 7000,-
Leie mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag kr. 1200,-
Leie mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag for firma kr. 2500,-
Pynte/ryddedager kr. 700,-
Bruk av projektor kr. 500,-
Ved spesielle arrangement avtales pris
Dersom det er behov for bredbånd avtales det i hvert enkelt tilfelle.